Advokat Milan Malešević

advokat-milan-malesevic

Milan Malešević

advokat

Kontakt podaci:
Mob: +387 65 89 22 51
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 20 93
Faks: +387 51 92 20 91
Adresa: Svetozara Markovića br.5/1 Banjaluka, RS, BiH
Email: milan.malesevic.advokat@consultin.ba

Blog

Nakon dvogodišnjeg pripravničkog staža, odrađenog u advokatskoj kancelariji Radmile Plavšić iz Banje Luke, polaže pravosudni ispit, poslije čega se zapošljava u Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Aktiva invest” a.d. Banja Luka, na poziciji rukovodioca jedinice za pravne poslove, gdje ostaje do momenta osnivanja sopstvene advokatske kancelarije i postaje stalni savjetnik ConsultIn-a.

Učestovao je, individualno ili kao dio tima, u različitim projektima privrednog i društvenog karaktera, od čega posebno izdvaja članstvo u Upravnom odboru privrednog društva “Čistoća” a.d. Banjaluka, rad u Komisiji za usklađivanje normativnih akata Opštine Gradiška sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, kao i članstvo u Upravnom odboru Regionalnog rukometnog saveza Banja Luka.

Član je Upravnog odbora “Čistoća” a.d. Banja Luka. Učestovao je u preko 500 različitih postupaka, za više od 150 klijenata, stičući, sa mnogo uspjeha, iskustvo pred svim, redovnim i vanrednim, sudskim instancama (od osnovnih sudova do Evropskog suda za ljudska prava), ali i državnim organima sa javno-pravnim ovlašćenjima. Posebna specijalnost su mu tržište kapitala, privredni sporovi i pisanje vanrednih pravnih lijekova.

Govori engleski jezik, a pored pravničkog obrazovanja, posjeduje i sertifikate sa nekolicine kurseva, seminara, obuka i sličnih oblika dodatne edukacije. Oženjen je i otac dvoje djece.

Usluge

Pravo privrednih društava

  • Registracije, promjene koje se upisuju u sudski registar (statusne promjene i promjene pravne forme) i gašenje (likvidacija) privrednih subjekata
  • Formiranje i usklađivanje opštih i pojedinačnih akata i odluka privrednih društava sa Zakonom o privrednim društvima
  • Priprema materijala za skupštine privrednih društava
  • Organizovanje skupština privrednih društava
  • Zaštita članova i akcionara privrednih društava
  • Zastupanje u privrednim sporovima
 • Tržište kapitala

  • Savjetovanje
  • Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima u vezi sa hartijama od vrijednosti
  • Zastupanje u parničnom postupku u vezi sa hartijama od vrijednosti
 • Due diligence

 • Obligaciono pravo

  • Ugovori
  • Naknada štete
   • Materijalna i nematerijalna
   • Kleveta
   • Drugi izvori obligacija
    • Sticanje bez osnova
    • Poslovodstvo bez naloga
    • Jednostrane izjave volje
 • Stvarno pravo

  • Zemljišno – knjižno i stambeno pravo
  • Stvarno pravo na pokretnim stvarima
 • Autorsko i srodna prava

 • Normativni akti

  • Sastavljanje pravilnika i drugih opštih akata
  • Sastavljanje pojedinačnih akata
 • Radni odnosi

  • Savjetovanje
  • Zastupanje u radnim sporovima
 • Upravni postupak

 • Upravni spor

 • Redovno sudovanje

  • Parnični postupak
   • Savjetovanje
   • Sastavljanje podnesaka
   • Zastupanje
  • Izvršni postupak
   • Savjetovanje
   • Sastavljanje podnesaka
   • Zastupanje
  • Vanparnični postupak
   • Savjetovanje
   • Sastavljanje podnesaka
   • Zastupanje
  • Upravni postupak
   • Savjetovanje
   • Sastavljanje podnesaka
   • Zastupanje
  • Upravni spor
   • Savjetovanje
   • Sastavljanje podnesaka
   • Zastupanje
 • Vanredno sudovanje

  • Postupci pred Ustavnim sudovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
   • Savjetovanje
   • Sastavljanje podnesaka
   • Zastupanje
  • Postupci pred Evropskim sudom za ljudska prava
   • Savjetovanje
   • Sastavljanje podnesaka
   • Zastupanje