Category Archives: Aktuelno

Šta je social proof i zašto je bitan?

Zamislite sljedeću scenu. Upisali ste faks i na prvom ste predavanju. Ne poznajete nikoga od studenata, kao ni profesora. Nakon nekog perioda čekanja, profesor ulazi i počinje sa svojim predavanjem. Neka matematika je u pitanju. Predavanje traje već skoro sat vremena. Postaje vam dosadno. U jednom trenutku, kako bi razbudio masu, profesor zastaje i postavlja pitanje: Pročitaj ostatak

Multilateralne kompenzacije: ConsultIn spreman za prebijanje dugova. Besplatna usluga registracije i prijave obaveza za sve naše klijente!

Šta je MLK?

Multilateralna kompenzacija (MLK) je način kompenzovanja, odnosno “prebijanja” obaveza i potraživanja između učesnika koji su prijavili svoje obaveze u sistem, pri čemu učesnici ne moraju biti istovremeno u dužničko – povjerilačkom odnosu, ali imaju potraživanja i obaveze prema najmanje jednom od učesnika u multilateralnoj kompenzaciji. Drugim riječima – multilateralna kompenzacija predstavlja način prestanka potraživanja i obaveza učesnika koji su prijavili svoje obaveze, pri čemu učesnici ne moraju biti istovremeno u dužničko-povjerilačkom odnosu, ali imaju potraživanja i obaveze prema najmanje jednom od učesnika u “krugu”.
Pročitaj ostatak