CiBSS naš novi partner – vaša nova mogućnost

consultin-business-software-solutiosConsultIn-ov tim mladih, ali i iskusnih menadžera, profesionalnih konsultanata, koji vam kroz usluge poslovnog, finansijskog, računovodstvenog i pravnog savjetovanja pružaju konkretne savjete i podršku u odgovorima na poslovne izazove i pomažu da prevaziđete kompleksne probleme sa kojima se suočavate, sada u saradnji sa partnerskom firmom CiBSS – Consultin Business Software Solution – zvanični Microsoft partner – nudi zvanično Microsoft integrisano poslovno rješenje (ERP), kroz Microsoft NAV, odnosno zvanično Microsoft rješenje za upravljanje odnosima sa klijentima kroz Microsoft CRM.

Zahvaljujući ovom partnerstvu ubuduće možemo pružati usluge vezane za implementaciju integrisanih poslovnih rješenja iz Microsoft Dynamics palete i njima srodnih, kompatibilnih proizvoda, a biće omogućen i pristup najsavremenijim razvojnim alatima i bazama znanja.

Microsoft Dynamics je linija familijarnih i prilagodljivih rješenja napravljenih da rade sa Microsoft softverima, olakšavajući prilagođavanja i smanjujući rizik prilikom implementacije novih rješenja. Dynamics rješenja automatizuju i usmjeravaju finansijske, biznis i prodajne procese u cilju što uspješnijeg vođenja poslovnih procesa.

To našim klijentima omogućava:

 • niže troškove poslovanja
 • brže i bolje odlučivanje
 • bolji odnos sa klijentima i dobavljačima

Microsoft Dynamics ERP – skup rješenja za upravljanje poslovanjem

microsoft-dynamics-ERPMicrosoft Dynamics softver za planiranje resursa u preduzeću (ERP) obezbjeđuje zaposlenima alate koji su im potrebni da povežu cjelokupno poslovanje. Od finansija i lanca snabdjevanja, preko operacija i kadrovske službe, pa do poslovnog obavještavanja i izvještavanja koje vam je potrebno da biste donosili mudre odluke.

ERP rješenja integrišu podatke i procese organizacije u jedinstven sistem. Glavna karakteristika ERP sistema je upotreba samo jedne baze podataka, u kojoj se skladište podaci različitih aplikacijskih modula sistema (finansije, plate, kadrovska evidencija, prodaja, nabavka, servis, skladište, proizvodnja, CRM itd).

Enterprise Resource Planning (ERP) predstavljaju poslovne aplikacije namijenjene kompanijama svih veličina i djelatnosti. Često se poistovjećuju s knjigovodstvenim softverima, ali, iako imaju elemente knjigovodstvenog softvera, ERP aplikacije su mnogo više od toga.
Glavne prednosti korišćenja ERP rješenja su integrisanost, skalabilnost, niži troškovi održavanja sistema, te detaljno definisana prava korisnika.

Glavna prednost integrisanosti svih aplikacijskih područja je jednokratni unos. Ako koristimo više različitih sistema, potrebno nam je mnogo vremena za ponavljajuće radnje unosa istih podataka u više sistema. To stvara niz različitih problema poput gubitka vremena zbog višekratnih unosa istih podataka u različite sisteme, velike vjerovatnoće da se pojave greške, neuniformnih šifarnika (npr. dvojni nazivi istog kupca), neusklađenosti podataka u različitim sistemima, te onemogućavanje kvalitetne analize).

Korišćenjem integrisanog ERP sistema imamo “samo jednu verziju činjenice”, koju je potrebno unijeti samo jednom, i time se automatski zabilježi u svim potrebnim aplikacijskim područjima poslovanja. Svi poslovni procesi/sektori, odnosno svi zaposleni koji koriste ERP sistem i svi rukovodioci, nosioci odlučivanja, u svakom trenutku vide istu sliku realnosti. Ovo znači da, npr. bilans u svakom trenutku odražava realno stanje. Osim toga, u ERP sistemu možete voditi više povezanih preduzeća, koja možete konsolidovati na jednostavan način.

Integrisanost sistema donosi značajne uštede u vremenu, ostavljajući nam prostora za mnogo kreativnije i produktivnije aktivnosti, manja je mogućnost pojave grešaka i nema nekonzistentnih podataka. Na temelju brzih i kvalitetnih informacija lakše donosimo odluke i smanjuje se opasnost od gubitka posla zbog kašnjenja tačnih informacija.

ERP sistemi su oblikovani tako da rastu zajedno sa preduzećem, a održavanje samo jednog sistema je jednostavnije i rentabilnije nego održavanje više različitih sistema.

Microsoft Dynamics NAV – u okviru ERP-a

microsoft-dynamics-NAVMicrosoft Dynamics NAV (ranije poznat kao Microsoft Business Solutions Navision) je jedno od četiri rješenja iz Microsoft Dynamics ERP porodice. Namijenjen je malim i srednjim preduzećima, sa tendencijom rasta i širenja svog poslovanja.

Ako ste u svojoj firmi došli do tačke u poslovanju kada osnovni softver za računovodstvo više ne podržava poslovanje koje raste, Microsoft Dynamics NAV je rješenje koje se brzo implementira, lako koristi i ima snagu da podrži vaše ambicije u rastu. Microsoft Dynamics NAV vam pomaže da efikasno radite i razvijate se kao dio kompletnog Microsoft poslovnog rješenja.

Rješenja poslovne inteligencije (Business Intelligence)

business-intelligenceIntegracija podataka, prikaz jedinstvene verzije pokazatelja poslovanja, dostupne sa bilo koje lokacije u svijetu, bila je nekad privilegija samo najvećih i najbogatijih kompanija. Poslovna informatika se mijenja i napreduje tom brzinom da, iako od tada nije prošlo mnogo godina, danas s pravom možemo da tvrdimo da se poslovne odluke odavno više ne donose na kvartalnom i mjesečnom, već na dnevnom nivou. Nekadašnja privilegija – poslovna informatika sada više nije čak ni blaga prednost u poslovanju, već nužnost i imperativ za svako tržišno orijentisano preduzeće. Potreba za analizama informacija nasušna je i svakodnevna, jer se svako zanemarivanje trendova i analiza poslovanja negativno odražava na poslovne rezultate preduzeća i dovodi do pada finansijskog priliva.

Ono što sisteme za poslovno izvještavanje i odlučivanje čini izuzetno korisnim i dragocjenim u svakodnevnom poslovanju su brojne potrebe i obaveze preduzeća i ustanova za raznim periodičnim izvještajima i rezultatima (npr. državni organi, izveštaji za EU, vezana preduzeća za svoje holdinge, preduzeća za svoje dobavljače, itd.).

Poslovna inteligencija (Business Intelligence, BI) je skup metodologija, procesa, arhitektura i tehnologija koje oblikuju neobrađene podatke u razumljive i korisne informacije. Pravovremeno dobijene informacije su od neprocjenjivog značaja za donošenje ispravnih odluka, što BI sisteme čini nezamjenljivom karikom procesa odlučivanja i uspješnog poslovanja.

Osnovne prednosti korišćenja sistema poslovne inteligencije su:

 • donošenje poslovnih odluka na osnovu činjenica, a ne na osnovu osjećaja i nagađanja
 • pravovremeni odgovori na ključna poslovna pitanja
 • sagledavanje ključnih pokazatelja poslovanja i informacija onda kada su vam potrebne i gdje su vam potrebne
 • sagledavanje i analiza navika i osobina poslovnih partnera (kupaca i dobavljača)
 • identifikacija prilika za proširenje i unapređenje poslovne saradnje sa partnerima
 • unapređenje efikasnosti poslovanja
 • dostizanje „jedne verzije istine“
 • sagledavanje poslovanja, gdje se trenutno nalazite i u kom pravcu vaše poslovanje ide

Rješenja za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM)

microsoft-dynamics-crmMicrosoft Dynamics Customer Relationship Management (CRM) je softverski paket za upravljanje odnosom sa klijentima, gdje je korisnik fokus softverske aplikacije. Njegova namjena je da pruži što efikasniju korelaciju sa klijentima, od unošenja i kvalifikacije kontakta ili partnera, praćenje i unaprijeđivanje procesa prodaje i marketinških kampanja, kao i održavanje konzistentnosti sistema za podršku korisnicima.

To je jedinstven alat za stvaranje kompletne slike o klijentima, mjerenje uspjeha marketinga i prodaje i u svim tačkama kontakta sa klijentima obezbjeđivanje visokog stepena zadovoljstva i kvaliteta usluge.

Microsoft Dynamics CRM obezbjeđuje širok spektar mogućnosti, kako sa strane arhitekture implementacije rešenja tako i u pogledu licenci. Rješenje je prilagođeno svim poslovnim potrebama danas i razvijaće se u budućnosti zajedno s firmom.

CRM pomaže da se smanje troškovi i poveća profitabilnost, organizacijom i automatizacijom poslovnih procesa, bilo da se radi o uslužnim djelatnostima, prodaji ili marketingu.