Multilateralne kompenzacije: ConsultIn spreman za prebijanje dugova. Besplatna usluga registracije i prijave obaveza za sve naše klijente!

Šta je MLK?

Multilateralna kompenzacija (MLK) je način kompenzovanja, odnosno “prebijanja” obaveza i potraživanja između učesnika koji su prijavili svoje obaveze u sistem, pri čemu učesnici ne moraju biti istovremeno u dužničko – povjerilačkom odnosu, ali imaju potraživanja i obaveze prema najmanje jednom od učesnika u multilateralnoj kompenzaciji. Drugim riječima – multilateralna kompenzacija predstavlja način prestanka potraživanja i obaveza učesnika koji su prijavili svoje obaveze, pri čemu učesnici ne moraju biti istovremeno u dužničko-povjerilačkom odnosu, ali imaju potraživanja i obaveze prema najmanje jednom od učesnika u “krugu”.

Koju korist ja, kao pravno lice, imam od toga?

Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije omogućava učesnicima da kompenzuju obaveze i potraživanja. Učesnici Sistema su svi subjekti uključeni u budžetski sistem Republike Srpske: banke, agencije, privredna društva, osiguravajuća društva, mikrokreditne organizacije, sportska udruženja, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva i sva druga pravna lica koja obavljaju poslovanje posredstvom bankovnih računa.

Do kada je rok za prijavu i registraciju?

Odlukom Vlade Republike Srpske od 16.2.2017. godine svi poslovni subjekti u Republici Srpskoj imaju obavezu da se prijave na Jedinstveni sistem za multilateralnu kompenzaciju, počevši od 24.7.2017, a multilateralne komenzacije su predviđene za period do 24.7 – 25.7.2017. godine.

Zašto je dobro biti klijent ConsultIn-a?

ConsultIn za svoje klijente, postojeće i nove, besplatno nudi usluge prijave i registracije. Sada je pravo vrijeme da nam se javite!

Više informacija potražite na Multilateralne kompenzacije, a zatim nas kontaktirajte na 051/922 – 090, ili putem maila info@consultin.ba