Poslovni partneri i saradnici

poslovni-saradniciUsluge koje pružamo našim klijentima zasnivamo na multidisplinarnom pristupu koji podrazumijeva sveobuhvatnost usluga koje ne samo da ulaze u domen našeg osnovnog djelovanja, već zahvaljujući partnerskoj saradnji sa drugim konsultantima ili pravnim subjektima, omogućavaju najširu i potpunu pokrivenost svih sfera djelovanja.

Sinergetskim djelovanjem našeg tima i naših partnera dobićete maksimalnu vrijednost za Vaša ulaganja bilo da već poslujete ili ste u fazi osmišljavanja i pokretanja biznisa.

Neki od spoljnjih saradnika sa kojima smo potpisali Ugovore o saradnji I sa kojima zajednički radimo na složenijim projektima, a sve sa isključivim ciljem pružanja što kvalitetnije usluge našim klijentima, su: