Računovodstvene usluge i savjetovanje

racunovodstvene-uslugePoslovno okruženje, svjetski trendovi i borba za osvajanjem novih tržišta u mnogome su odredili da uspješnim privrednim subjektima više nije dovoljno pružati prosječne knjigovodstvene usluge u vezi sa sastavljanjem finansijskih izvještaja. Upravo zbog toga, ConsultIn svojim klijentima nudi najsavremenije usluge u vezi sa knjigovodstvenim poslovima, sastavljanima poslovnih izvještaja i analizama istih.

Finansijsko knjigovodstvo smo proširili sa uslugama upravljačkog računovodstva i uz dodatne usluge omogućili klijentima da do detalja i u svakom momentu mogu pratiti tokove poslovnih i proizvodnih procesa unutar svojih kompanija.

Kvalitetna informacija i pravovremeno djelovanje osnov su za postizanje uspjeha u poslovanju. Donošenje najkvalitetnijih poslovnih odluka i ranu dijagnozu problema jedino je moguće uraditi ako imate pravu informaciju u pravom trenutku.

ConsultIn svojim klijentima nudi mogućnost formiranja velikog broja izvještaja o poslovanju, te mogućnost uvida u finansijske izvještaje u svakom momentu, sa svake lokacije, za što su mu potrebni samo računar i internet veza. Sve ostalo je na nama.

Usluge knjigovodstvenih, računovodstvenih poslova i izrade poreskih bilansa koje nudi ConsultIn obuhvataju između ostalih i sljedeće oblasti:

 • Knjigovodstveno računovodstveni poslovi,
 • Vođenje glavne knjige, priprema i sastavljanje finansijskih izvještaja (godišnjih i periodičnih) u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Zakonom o računovodstvu i reviziji,
 • Vođenje knjige KUF-a I KIF-a,
 • Robno i materijalno knjigovodstvo,
 • Izrada i knjiženja kalkulacija maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu,
 • Usluge obračuna zarada i drugih vrsta primanja,
 • Knjigovodstveno evidentiranje osnovnih sredstava i opreme, te obračun amortizacije,
 • Izrada kartica kupaca i dobavljača u finansijskom knjigovodstvu, analitičko i sintetičko praćenje stanja obaveza, potraživanja od kupaca i praćenje naplate potraživanja –kontrola, utužavanje, naplata,
 • Priprema i vođenje poreskih evidencija,
 • Vođenje i knjiženje blagajne u skladu sa važećim propisima,
 • Izrada i podnošenje poreskih prijava, zastupanje Privrednih društava kod poreskih institucija na BiH i entitetskom nivou,
 • Izrada i predaja PDV prijave,
 • Izrada poreskih bilansa,
 • Utvrđivanje poreskih obaveza,
 • Procjena poreske osnovice,
 • Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja,
 • Izrade kreditnih aplikacija,
 • Vođenje evidencije za zaposlene (obračun i knjiženje neto i bruto plata, poreza na dohodak i doprinosa, toplog obroka, regresa, naknada za prevoz, putnih naloga i dr.),
 • Usluge vođenja platnog prometa i podizanje bankovnih izvoda,
 • Konstantno praćenje i usklađivanje poslovanja sa zakonskim izmjenama,
 • Izrada računovodstvenih politika, pravilnika i drugih akata,
 • Pomoć i zastupanje u odnosu sa finansijskim, poreskim i ostalim institucijama,
 • Priprema i slanje faktura,
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih, izrada izvještaja za PIO,
 • IT audit,
 • Razvoj IT/IS arhitekture,
 • Planiranje i razvoj informacionih sistema,
 • Selekcija odgovarajućih rješenja za podršku poslovanju,
 • Implementacija rješenja za podršku poslovanju (ERP, BI, CRM, DMS),
 • I drugi poslovi