Tim

o-nama

ConsultIn čini tim mladih ali veoma iskusnih menadžera koji će kao profesionalni konsultanti, kroz usluge poslovnog, finansijskog, računovodstvenog i pravnog savjetovanja, svim klijentima pružiti konkretne savjete i podršku da odgovore na poslovne izazove i prevaziđu kompleksne probleme sa kojima se suočavaju.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, prethodnim rezultatima članova tima, kao i uspostavljenoj saradnji sa izuzetno kvalitetnim i provjerenim stručnim saradnicima i poslovnim partnerima, ConsultIn je u mogućnosti da u svakom trenutku pruži najširi spektar usluga koje će doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva klijenata, iz svih privrednih oblasti u kojima djeluju.

Naša misija je da podstaknemo sposobnost privrednika i preduzetnika da stvaraju nove vrijednosti, da kontrolišu i upravljaju rizicima i unapređuju svoje poslovanje.

ConsultIn tim je ponosan na veliko iskustvo u uspješnom restrukturiranju privrednih subjekata, unapređenju transparentnosti poslovanja istih, povećanju produktivnosti, racionalizaciji troškova, osvajanju tržišta, kreiranju novih proizvoda, pravnoj zaštiti, i nizu aktivnosti i usluga u vezi sa obezbjeđivanjem uspješnog poslovanja privrednih subjekata, te stalnom podsticanju i ostvarivanju njihovih iznadprosječnih rezultata.

Vizija ConsultIn-a je da postane pouzdan i dugoročan poslovni partner za svoje klijente kojima uvijek postavlja visoke ciljeve i pomaže im da ih i ostvare.

Želimo da budemo prepoznati od strane klijenata koji su spremni na izazove i koji teže ka izvanrednim rezultatima, s jedne strane, ali i od strane kvalitetnih stručnjaka koji će željeti da postanu dio našeg tima.

 

srdjan-prastalo

Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 20 92
Faks: +387 51 92 20 91
Email:srdjan.prastalo@consultin.ba

Srđan Praštalo

generalni direktor ConsultIn-a

Odgovoran za upravljanje cjelokupnim poslovanjem i vođenje ključnih klijenata. Upravlja kompleksnim projektima koji podrazumijevaju kombinaciju upravljačkih, finansijskih, investicionih, brokerskih i konsultantskih znanja, vještina i iskustava.

U toku svog profesionalnog angažmana stekao je dugogodišnje iskustvo u brokerskim, investicionim i rukovodećim poslovima, radeći u brokersko-dilerskoj kući “Eurobroker” a.d. Banja Luka i Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Aktiva Invest” a.d. Banja Luka, a posjeduje i bogato iskustvo kao član ili predsjednik upravnih i nadzornih odbora nekoliko preduzeća: “Bentonit” a.d. Šipovo, “Potkozarje” a.d. Gradiška, “Čistoća” a.d. Banja Luka, “Banjaluka Film” a.d. Banja Luka, “Veletrgovina” a.d. Gradiška, Zatvoreni investicioni fond “Aktiva Fond” a.d. Banja Luka, “Gas Promet” Istočno Sarajevo i “Tržnica” a.d. Banja Luka. Jedan period radio je i kao asistent na “Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment” Banja Luka, na predmetima Upravljačko računovodstvo, Finansijska tržišta i berzansko poslovanje i Finansijski menadžment.

Kroz profesionalni angažman u prethodnom periodu direktno je učestvovao u organizaciji, provođenju, rukovođenju i sanaciji/restrukturiranju privrednih subjekata koje je zajedno sa svojim timovima uspijevao spasiti od predstečajnih i stečajnih postupaka, sačuvati njihovu imovinu i od njih stvoriti profitabilne i samoodržive privredne subjekte.

Pročitaj ostatak »

U mnogim poslovnim sistemima, unutrašnjom reorganizacijom uspostavljao je sisteme koji su uticali na povećanje produktivnosti, racionalizaciju troškova, stvaranju veće profitabilnosti, kao i poboljšanje stepena naplate potraživanja.

Učestvovao je i u procesima pripreme privrednih subjekata za prodaju udjela u istima, te rukovodio izradom strategija i preuzimanja privrednih subjekata i investicionih fondova. U velikom broju slučajeva uspijevao da se izbori za prava manjinskih akcionara u monopolističkim preduzećima, te aktivnostima uticao na povećanje vrijednosti kompanija.

Osim toga, u prethodnom periodu posredovao u dovođenju velikog broja stranih investitora na tržište Bosne i Hercegovine.

U ConsultIn prešao je sa pozicije predsjednika Upravnog odbora i generalnog direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima “Aktiva invest” a.d. Banja Luka. Posjeduje položen državni ispit za zvanje Brokera i Investicionog menadžera.

Učestvovao na brojnim stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije iz domena profesionalnog angažmana. Aktivno govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

stela-radivojevic

Mob: +387 65 96 20 94
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 20 95
Faks: +387 51 92 20 91
Email:stela.radivojevic@consultin.ba

Stela Radivojević

pomoćnik generalnog direktora

Sektor računovodstvenih usluga i savjetovanja

Odgovorna za upravljanje, savjetovanje i rukovođenje poslovima i pružanju usluga iz oblasti finansijskog i upravljačkog računovodstva.

Posjeduje višegodišnje iskustvo iz oblasti nabavke, finansija, računovodstva i kontrolinga što potvrđuje prethodnim profesionalnim angažmanima, kontinuiranim usavršavanjem i posjedovanjem zvanja Sertifikovanog računovođe i Ovlaštenog internog revizora.

U svom radu teži stalnom usavršavanju, nadgradnji znanja i vještina i uvođenju savremenih metoda, tehnika i elemenata rada koje doprinose efikasnijem, ekonomičnijem i kvalitetnijem poslovanju klijenata.
Poslovno je sarađivala sa brojnim domaćim i inostranim kompanijama koje su ponekad zahtijevale posebna prilagođavanja specifičnim sistemima izrade i vođenja izvještaja, poznavanje i prilagođavanje različitih propisa i standarda, kao i druge prateće analize i projekcije.

U decembru 2007.godine od strane Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, imenovana je za člana Komisije za izradu bilansnih šema i kontnog okvira za lizing društva i mikrokreditne organizacije.

Pročitaj ostatak »

Radila je u kompanijama: Eko&MMM d.o.o. Banja Luka, Ogimil d.o.o. Banja Luka, Hypo-Alpe-Adria Leasing d.o.o. Sarajevo, i sa pozicije rukovodioca jedinice za računovodstvene poslove Društva za upravljanje investicionim fondovima “Aktiva Invest” a.d. Banja Luka pridružila se ConsultIn timu.
Učestvovala je na brojnim stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije u zemlji i inostranstvu iz domena profesionalnog angažmana.

Posjeduje i iskustvo kao član upravnih i nadzornih odbora privrednih društava. Aktivno govori engleski jezik. Udata je i majka dvoje djece.

 

miladinka popadic

Mob: +387 65 73 73 09
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 20 97
Faks: +387 51 92 20 91
Email:milodanka.popadic@consultin.ba

Milodanka Popadić

viši stručni savjetnik za računovodstvene poslove

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci 2007. godine, smjer Finansijski menadžmet.

Radila u kompaniji “Orion 3” d.o.o. Banja Luka i “Dragstor Dragan“ d.o.o. Banja Luka na poslovima finansija i računovodstva.
Consultin timu Banja Luka se pridružila u aprilu 2014. godine.

Stekla je zvanje sertifikovanog računovođe. Govori engleski jezik.

 

 

 

adrijana zdrnja

Mob: +387 66 95 00 08
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 20 89
Faks: +387 51 92 20 91
Email:andrijana.zdrnja@consultin.ba

Andrijana Ždrnja

savjetnik za računovodstvene poslove

Dugogodišnjim radom stekla velike organizacione sposobnosti, znanja i vještine kao robno-materijalni knjigovođa u sektoru za proizvodnju, prodaju i nabavku.

Vjeruje da je svako rješenje problema klijenta veliki uspjeh i zato njeguje visok stepen odgovornosti u korespodenciji s klijentima.

Svoje vještine i sposobnosti nadograđuje stalnim usavršavanjem. Posjeduje zvanje sertifikovanog računovođe. Govori engleski jezik.

 

 

 

veselko knezevic

Mob: +387 65 52 78 49
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 10 06
Faks: +387 51 92 20 91
Email:veselko.knezevic@consultin.ba

Veselko Knežević

menadžer prodaje

Po zanimanju diplomirani ekonomista, diplomirao je na visokoškolskoj ustanovi Banja Luka College u Banja Luci 2012. godine, smjer Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja.

Radno iskustvo je najduže sticao u kompanijama “Neoplanta” industrija mesa Novi Sad i Društvu za zastupanje u osiguranju WVP d.o.o. Banja Luka.

Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu sa klijentima iz oblasti osiguranja.

Consultin timu Banja Luka se pridružio u januaru 2016. godine.

Položio je stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisan je u registar zastupnika u osiguranju – fizičkih lica. Govori engleski jezik i posjeduje sertifikate sa nekoliko seminara i sličnih oblika dodatne edukacije.

Oženjen je i otac troje djece.

 

 

ljubinka kovacevic

Mob: +387 66 20 12 48
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 20 88
Faks: +387 51 92 20 91
Email:ljubinka.kovacevic@consultin.ba

Ljubinka Kovačević

administrativni menadžer

Obavlja poslove Administrativnog menadžera u Sektoru računovodstvenih usluga i savjetovanja.

Po zanimanju diplomirani ekonomista, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci 2014. godine, smjer Menadžment i preduzetništvo.
Član je Saveza računovođa i revizora RS.

Consultin timu se pridružila u Januaru 2015. godine.

Govori engleski jezik.

 

 

 

dijana sisic

Mob: +387 65 51 43 33
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 20 34
Faks: +387 51 92 20 91
Email:dajana.sisic@consultin.ba

Dajana Šišić

savjetnik za računovodstvene poslove

Po zanimanju diplomirani ekonomista.

Svoje stručno znanje i vještine stekla je dugogodišnjim radom na poslovima finansija i računovodstva u firmi „Gagi Trans“ d.o.o. Banja Luka.

U Consultin timu je od marta 2016. godine.

Član je Saveza računovođa i revizora RS.

 

 

milan-malesevic

Mob: +387 65 89 22 51
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 20 93
Faks: +387 51 92 20 91
Email:milan.malesevic.advokat@consultin.ba

Milan Malešević

advokat, stalni savjetnik ConsultIn-a

Zadužen za pravna pitanja i poslove kako za potrebe klijenata tako i za interne potrebe.

Nakon dvogodišnjeg pripravničkog staža, odrađenog u advokatskoj kancelariji Radmile Plavšić iz Banje Luke, polaže pravosudni ispit, poslije čega se zapošljava u Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Aktiva invest” a.d. Banja Luka, na poziciji rukovodioca jedinice za pravne poslove, gdje ostaje do momenta osnivanja sopstvene advokatske kancelarije i postaje stalni savjetnik ConsultIn-a.

Učestovao je, individualno ili kao dio tima, u različitim projektima privrednog i društvenog karaktera, od čega posebno izdvaja članstvo u Upravnom odboru privrednog društva “Čistoća” a.d. Banjaluka, rad u Komisiji za usklađivanje normativnih akata Opštine Gradiška sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, kao i članstvo u Upravnom odboru Regionalnog rukometnog saveza Banja Luka.

Član je Upravnog odbora “Čistoća” a.d. Banja Luka. Učestovao je u preko 500 različitih postupaka, za više od 150 klijenata, stičući, sa mnogo uspjeha, iskustvo pred svim, redovnim i vanrednim, sudskim instancama (od osnovnih sudova do Evropskog suda za ljudska prava), ali i državnim organima sa javno-pravnim ovlašćenjima. Posebna specijalnost su mu tržište kapitala, privredni sporovi i pisanje vanrednih pravnih lijekova.

Pročitaj ostatak »

Govori engleski jezik, a pored pravničkog obrazovanja, posjeduje i sertifikate sa nekolicine kurseva, seminara, obuka i sličnih oblika dodatne edukacije. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

 

Mob: +387 65 53 55 50
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 15 36
Faks: +387 51 92 20 91
Email:dejan.marinkovic@consultin.ba

Dejan Marinković

projekt menadžer

Sektor informacionih tehnologija.

Po zanimanju je diplomirani inžinjer računarstva i informatike. Diplomirao je na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ 2010. godine. Uspješno se školovao na Oracle University – Oracle Certified Professional administrator baze podataka – OCP DBA i Oracle developer – Program sa PL / SQL, Obrasci – Build Internet aplikacije, Build Reports.
Bogato radno iskustvo je sticao u kompanijama: Balkan investment fond, Audiotex d.o.o, Orion 3, MI IMPRO, ARTNET d.o.o., MELANY SOFTWARE. Predavao je na Oracle Univerzitetu u Podgorici na predmetu Oracle SQL Performance Tuning.
Učesnik je brojnih stručnih seminara i drugih vidova dodatne profesionalne edukacije – HTML trening, Cisco seminar, grafički dizajn, web dizajn, NET upravljanje, C #, VB6, Implementacija informacionog sistema / IS u poslovnim sistemima, Implementacija ISO standarda 9001: 2000 u poslovnim sistemima, digitalna kontrola dokumentacije u informacionim sistemima po ISO standardu, razvoj Business Intelligence-a i Dynamic izvještavanje, projektni menadžment.
Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

 

 

robert

Mob: +387 65 81 32 88
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 10 90
Faks: +387 51 92 20 91
Email:robert.dacesin@consultin.ba

Robert Dacešin

odnosi s javnošću

Robert je rođen 1989. godine. Magistrirao je Međunarodni menadžment na Ekonomskom fakultetu u Bratislavi, Slovačkoj. Većinu svog iskustva u marketingu stekao je radeći za kompaniju Lanaco, ali i na velikom broju individualnih projekata, gdje se posebno ističe stvaranje prvog interaktivnog turističkog vodiča na svijetu, Travel mapping-a. Voli marketinga, jer mu omogućava da koristi svoju kreativnost. Osim toga, već godinama radi kao teniski sudija na najprestižnijim ATP i WTA, turnirima, a imao je priliku biti dio mečeva na kojima su igrali Nadal, Marej, Berdih, Del Potro, Monfils i mnogi drugi. Učestvovao je na više od 15 profesionalnih seminara i treninga. Aktivno govori engleski, španski, portugalski i italijanski jezik.

 
 
 

milana

Mob: +387 65 63 69 93
Fiksni central: +387 51 92 20 90
Fiksni direktan: +387 51 92 10 91
Faks: +387 51 92 20 91
Email:milana.ostic@consultin.ba

Milana Ostić

viši stručni savjetnik za poslovno i finansijsko savjetovanje

Rođena 1979. godine. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 2003. godine. Najviše znanja i iskustva ima u oblasti finansijskih tržišta i korporativnog upravljanja. Iskustvo je sticala radeći u Brokersko-dilerskom društvu „Eurobroker“ a.d. prvo na poziciji brokera, preko rukovodioca sektora za trgovanje do zakonskog zastupnika, a potom kao investiciono menadžer i rukovodilac u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d. Banjaluka. Bila je Predsjednik Nadzornog odbora Banjalučke berze a.d. i član je Nadzornog odbora ZIF „Euroinvestment fond“ a.d. Banjaluka. Udata je, majka dvoje djece.